AlgiPlus 'ın Kaynağı

AlgiPlus'ın kaynağı tamamen doğal olarak yetiştirilmiş deniz yosunlarıdır. Bu deniz yosunları;

•  Sorgassum

•  Ascophyllum nodosum

•  Laminaria

AlgiPlus özenle seçilmiş olan bu deniz yosunlarından, özel olarak tasarlanmış fiziksel ve biyokimyasal işlemler sonucu elde edilmiştir.

Ham maddesi tamamen doğal olan bu ürün, hiçbir şekilde kimyasal bir işlem görmeden doğal yollarla elde edilir.

Dünyada Deniz Yosununun Kullanılmaya Başlanması

Deniz yosununun dünyada tarım alanında ilk defa kullanılmaya başlanması İngiltere'de olmuştur. Deniz kenarındaki bazı tarım alanları, denizin aşırı yükselmesi ile su altında kalır ve suyunda çekilmesi ile toprak yüzeyinde yosun kalıntıları kalır. Bu manzara karşısında o yılki üründen umudunu kesen üreticiler, bir süre sonra ürünlerinde normal şartlara göre çok ciddi verim ve kalite artışı gözlemlerler. Böylelikle tarımdaki önemi ilk kez anlaşılan deniz yosununun kullanımı gittikçe yaygınlaşmaya başlamıştır.

Şu anda özellikle Avrupa birliği ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İngiltere'de Tarım Bakanlığının tavsiye ettiği ürünler listesindedir.

 
Tarımda Kimyasal Gübre ve Organik Gübre Kullanımı

•  Neden toprağa besin maddesi takviyesi yapmak gerekir?

Tüm bitkiler gelişim süreçlerini tamamlayabilmek için bitki besin elementlerine ihtiyaç duyarlar. Bu besin elementi ihtiyaçları bitkiden bitkiye değişmekle birlikte genel olarak tüm bitkilerin ihtiyaç duydukları bitki besin maddeleri vardır. Makro ve mikro elementlerden oluşan bu besin maddelerinin eksiklikleri bitkilerde çeşitli gelişim bozukluklarına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu durum bitkiden alınacak olan ürünün miktarını ve ürünün kalitesini oldukça önemli boyutta etkilemektedir.

Bitki besin maddelerinin bir kısmı toprakta hazır olarak bulunmaktadır. Ancak her besin elementinin aynı toprakta yeterli seviyede bulunması imkansızdır. Mevcut miktarlar bazen normal gelişme seviyesi için yeterli olsa da, birim alandan maximum kalitede, maximum ürün elde edebilmek için yeterli olması beklenemez. Bu sebepten dolayı toprağa dışarıdan katkı yapmak gerekmektedir.

•  Tek başına kimyasal gübre kullanımının sonuçları;

Günümüzde kimyasal gübreler yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak bu durum toprak yapısını sadece kısa vade için düzeltebilir.

Kimyasal gübreler içeriklerinden dolayı toprağın organik yapısına zarar verirler.

Yoğun bitkisel üretim sonucu, organik madde bitki tarafından da yoğun olarak kullanıldığı için, toprakların mikrobiyolojik aktivitesinin rezervi olan organik madde, sürekli kayba uğramaktadır.

Ascophylium nodosum
Laminaria

•  Neden toprağa organik gübre takviyesi şarttır?

Sürdürülebilir bir tarım için mutlaka kimyasal gübrelerin organik gübre ile desteklenmesi gereklidir. Böylece kimyasal gübre tüketimi kısmen azaltılabileceği gibi, toprakların verimliliklerinde de süreklilik sağlanabilecektir.

Yoğun ve bilinçsiz olarak kimyasal gübrelerin kullanılması kısa zamanda fark edilemeyen ciddi sorunlara neden olmaktadır.

•  Toprakta tuzluluğun artması.

•  Toprak yapısının bozulması.

•  Biyolojik aktivitenin azalması.

•  Toprakta bulunan besin maddelerinin alınamaz forma dönüşmesi.

Sonuç olarak toprak yapısını düzeltmek için mutlaka gübre uygulaması yapılmalıdır. AlgiPlus tamamen doğal yollarla elde edilmiş deniz yosunlarının, yine doğal yollarla işlenmesi sonucu elde edilmiş organik bir gübredir. AlgiPlus ' da, hiç bir kimyasal madde bulunmadığından , gerek insan, gerekse hayvan sağlığı açısından hiç bir zararlı madde içermemektedir ve ekolojik dengeye zarar vermesi söz konusu değildir. Tehlikesi ve yanıcı özelliği bulunmayan bir maddedir . Tüm bunlardan da anlaşılacağı gibi, AlgiPlus ürüne ve çevreye zarar vermeden, bitkilerin besin elementi ihtiyaçlarını karşılayan organik bir üründür.

Ascophylium nodosum

AlgiPlus' ın Fiziksel Özellikleri

Organik bir ürün olan AlgiPlus 'ın fiziksel özelliklerini gösteren tablo ve içeriğini oluşturan bileşim tablosu incelendiğinde tamamen zararsız olduğu ve zengin içeriği görülmektedir.

% Uçucu madde

Yok

Suda çözünürlük ( % )

100.0

Görünüm

Kahverengi-siyah toz

Koku

Deniz kokusu

PH

9-11

Yoğunluk

0.54

Oksidasyon

Yok

Buhar yoğunluğu

Yok

Toksik madde

Yok

Raf Ömrü

5 Yıl

AlgiPlus' da Bulunan Alginik Asit

•  Karbonhidrat yapısında olan alginik asit toprak yapısının düzelmesine yardımcı olmaktadır.

•  Topraktaki nem kaybını engelleyerek, bitkilerin topraktaki sudan daha iyi yararlanmalarını sağlamakta, dolayısıyla kuraklığa olan dayanımını artırmaktadır.

 

AlgiPlus'da Bulunan Besin Elementlerinin Bitki İçin Önemi

•  Azotun bitkiler için önemi

•  Proteini oluşturan yapı taşları (aminoasitler) ve klorofilin yapısında bulunur.

•  Yeniden yapılanma, solunum ve büyümede etkilidir.

•  Yoğun olarak genç hücrelerde bulunur.

•  Gelişme döneminde bitkiler tarafından yoğun olarak kullanılır.

•  Fosforun bitkiler için önemi

•  Genç hücrelerde daha yoğundur.

•  Başlıca fonksiyonları, fotosentez, karbonhidratların parçalanması ve enerji

•  Fosfor miktarı azaldığında büyüme durur.

•  Eksiklik belirtileri ilk yaşlı yapraklarda görülür.

•  Dallanma az olur.

•  Kök gelişimi yavaşlar.

•  Olgunlaşma gecikir.

•  Potasyumun bitkiler için önemi

•  Protein sentezi, büyüme, hücre bölünmesinde rol alırlar.

•  Meyve ve sebzelerde kalite artırıcı özelliği vardır.

•  Belirtiler ilk yaşlı yapraklarda kendini gösterir.

•  Hastalık ve zararlılara dayanıklılığı artırır.

•  Demirin bitki için önemi

•  Eksikliği durumunda bitkide kloroz görülür.

•  Demir eksikliği kireçli ve alkali topraklarda görülür.

•  Demir eksikliğinin önüne geçmek için toprak asitliğini artırmak gerekir.

•  Toprak nemini kontrol altında tutma demir eksikliğini azaltır. ( AlgiPlus 'ın içeriğindeki Alginik asit toprağın nem tutma kapasitesini artırır.)

•  Kalsiyumun bitki için önemi

•  Kök gelişimini teşvik eder.

•  Yaprakların büyümesine yardımcı olur.

•  Baklagillerde nodül oluşumu için gereklidir.

•  Bakteri faaliyetlerini artırır. Dolayısıyla azot oluşumunu sağlar

•  Magnezyumun bitkiler için önemi

•  Tohumlarda ve yeni oluşan dokularda bulunur.

•  Klorofil oluşumu için gereklidir.

•  Yaprak oluşumunu teşvik eder.

•  Sodyumun bitki için önemi

•  Özellikle şekerpancarı için çok önemlidir.

•  Sağlıklı gelişme sağlar.

•  Fazlalığı toksik etki yapar.

•  Kükürdün bitki için önemi

•  En çok ihtiyaç duyan bitkiler sebzelerdir.

•  Solunumda rol oynar.

•  Bütün bitki proteinleri ve bazı bitki hormonlarının yapısında bulunur.

•  Bakırın bitki için önemi

•  Bitkinin tüm dokularında ancak az miktarda bulunur.

•  Fazlalığı toksik etki yapar.

•  Eksikliğinde kabuk altında zamk paketleri oluşur ve kabukta lekeler oluşur.

•  Ayrıca eksikliğinde boğumlar arası daralma meydana gelir.

•  Tahıllarda eksiklik durumunda yaşlı yaprak uçlarında kıvrılma, genç yapraklarda kloroz ve cüce başaklar görülür.

 

AlgiPlus' ın Bitki İçin Önemi

AlgiPlus bitkide kök gelişimini artırmaktadır.

•  AlgiPlus bu sağlıklı gelişmeyi sadece toprak üstü aksamlarda değil, aynı zamanda toprak altındaki aksamlarda da oluşturmaktadır.

•  Bitkinin kök gelişimine yardımcı olarak, daha sağlıklı bir kök yapısı oluşturmasına neden olmaktadır.

•  Sağlıklı kök yapısı sayesinde bitki besin maddelerinden daha iyi bir şekilde yararlanabilmekte, dolayısıyla bitki gelişimi olumlu etkilenmektedir.

•  Güçlü ve sağlıklı kök yapısı bitkinin toprak suyundan daha iyi yararlanmasına neden olduğundan, bitkinin kuraklığa karşı dayanımını da artırmaktadır.

AlgiPlus bitkide hızlı ve sağlıklı bir gelişme sağlar

•  AlgiPlus öncelikle zengin içeriği sayesinde bitki gelişimini hızlan dırmaktadır.

•  Güçlenen kök yapısı besin maddelerinden daha iyi yararlanmasını sağladığı için bitki gelişimini olumlu etkiler.

AlgiPlus topraktaki rizosfer aktivitesini artırır

•  AlgiPlus organik yapıda bir ürün olduğu için, topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini teşvik eder.

•  Bitki strese girdiğinde kullanabilmesi için, mikroorganizma faaliyetlerinin bulunduğu, topraktaki rizosfer tabakasında besin bankası oluşturur.

•  AlgiPlus uygulaması ile artan rizosfer aktivitesi bitkinin daha sağlıklı olmasını ve kök yapısının güçlenmesini sağlar.