FOSFOR

Fosforun bitki bünyesindeki başlıca görevi; tozlaşmayı ve çiçeklenmeyi, yani üremeyi arttırmaktır. Yeni hücrelerin oluşmasını, meristem dokuların büyümesini, nükleik asit oluşumunu sağlar. Metabolik reaksiyonları başlatır ve tohum oluşumunu teşvik eder, kök gelişiminde de etkin rol oynar. Toprakta bulunan fosforun başta gelen kaynağı kaya ve minerallerdir. Kaya ve minerallerin parçalanması ile serbest hale gelen fosfor bitkiler tarafından kullanılabilir.Ayrıca organik maddenin yapısında da fosfor bulunduğu için toprakta organik fosfor bileşikleride bulunmaktadır.Toprakta fosforun çok büyük bir kısmi bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur. Gerek inorganik gerekse organik fosfor bileşiklerinde bulunan fosfordan bitkilerin faydalanabilmesi için bunların parçalanarak fosforun, fosfat anyonlan haline dönüşmesi gerekmektedir. Serbest halde bulunan fosfat anyonlarından bitkiler kolay yararlanmakla beraber, birçok toprak da fosfat anyonlarının serbest halde kalabilmesi güçtür.

f1

Fosfor Eksikliği Belirtileri

Fosfor noksanlığına ait belirtiler görsel olarak hemen hemen her bitkide tanımlanmasına rağmen, diğer besin maddelerinin aksine oldukça karakteristik ve aynı zamanda tanısı da en güç olanıdır. Büyümede gerileme dikkate alınmazsa, noksanlık durumu sanki bitki yeterli besleniyormuş görüntüsünü andırmaktadır. Bu durum fosfor noksanlığına ait tanının neden güç olduğunun bir kanıtıdır. Toprak sıcaklığı, nem içeriği, strüktür gibi toprak özellikleri ve bitkilerin fosfordan yararlanma bakımından genetik farklılıkları gibi faktörler nedeniyle, bitkide P noksanlığı, her zaman toprakta elverişli P’un yetersiz olduğu anlamına gelmektedir. Fosfor noksanlığı önce yaşlı yapraklarda görülür, yaprak rengi donuklaşır ve yapraklarda mavimsi yeşilden bronza doğru renk değişimleri görülür. Yeni çıkan yapraklar ise küçük kalırlar ve genellikle dökülürler. Tohum oluşumundaki başarısızlık genç meyvenin zamanından önce dökülmesine ve bozuk şekilli meyve oluşumuna neden olur. Yaprak kenarlarında yanıklık benzeri lezyonlar oluşur, sürgünler ise kısalarak incelir ve ipliksi bir gelişme gösterir. PH değeri 4’ten küçük organik maddesi yüksek topraklarda bitkinin alamayacağı şekilde kimyasal bağlarla bağlanarak bitki tarafından alınımı sınırlanır.

f2

Fosfor Fazlalığı
Aşırı kullanılan fosforlu gübreler, çinko, demir gibi mikro element noksanlıklarına neden olurlar. Fosfor fazlalığı kalsiyum, bor ve mangan noksanlıkları da yaratabilmektedir.

f3