KALSİYUM

Kalsiyum eksikliği genellikle yağışların bol olduğu asidik topraklarda görülür. Bazik topraklarda bulunan kalsiyum karbonat bitkilerin kalsiyum kaynağıdır. Toprak pH’sı çok düşük olmadıkça bitkiler için yeterli kalsiyum topraklarda bulunmaktadır. Bununla birlikte aşırı N, P, K lı gübre tüketimine bağlı olarak üründe artış, kalsiyuma olan ihtiyacı artırmaktadır. Ayrıca artan miktarlarda azotlu gübre kullanımına bağlı olarak toprakların asitleşmeleri sonucu toprakların kalsiyum potansiyeli zayıflamaktadır.

c1

Kalsiyum Eksiklik Belirtileri

Kalsiyumun hücre duvarını koruyucu etkisi etvir. Bu nedenle kalsiyum eksikliği bulunan bitkilerde hücreler dayanıksız olur. Dağılmalar ve çürümeler başlar. Noksanlık belirtileri meyvede görülmeye başlandığında artık tedavisi mümkün değildir.

c2

Kalsiyum noksanlığında Meristem dokuların büyümesi yavaşlar, noksanlık belirtileri önce büyüme noktalarında ve genç yapraklarda kendini gösterir.Genç yapraklar deforme olur ve yaprak kenarlarında siyah ve kahverengi nekrozlar oluşur. Noksanlıktan zarar gören dokularda hücre duvarları eridiğinden buraları yamuk bir yapı alır.Genç yapraklarda kloroz arazın ortaya çıkmasına ve böylece yaprakların normal yeşil renklerini kaybetmelerine sebep olur. Noksanlığın şiddetli olduğu hallerde ise yapraklarda nekrozlar da görülür. Kalsiyum noksanlığı bitkilerde ayrıca yaprak uçlarının ve yaprak kenarlarının yukarıya veya aşağıya doğru kıvrılmasına dolayısıyla yaprakların şekillerini kaybetmelerine yol açar. Ayrıca büyüme yerleri çoğunlukla öldüğünden bitkide yeni sürgün meydana gelmez ve bitkinin kök sistemi de bu noksanlıktan çok zarar görür.

c3

Kalsiyum Fazlalığı

Fazla kalsiyum demir, manganez ve bor gibi mikro besin maddelerinin alımlarınıengeller ve bunlara ilişkin noksanlık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur.