MAGNEZYUM

Magnezyum protein sentezinde etkilidir. Yeteri kadar bağımsız magnezyumun (Mg++) bulunmaması ya da ortamda gereğinden fazla K+’nın bulunması durumunda protein sentezinin durduğu saptanmıştır. Magnezyum hücre çekirdeğinde RNA (Ribonükleik asit) sentezinde ve dolayısı ile DNA (Deoksiribonükleik asit) oluşumunda da etkilidir.

Protein sentezinin azalması yaprak hücrelerindeki kloroplastların normalden küçük olmasına ve özellikle fotosentezin ışık tepkimelerinde elektron aktarımının yeterli gerçekleştirilememesine neden olur.

m1

Çoğu enzim ve enzim tepkimeleri için magnezyuma gereksinim vardır. Örneğin organik bileşiklerin sentezinde büyük önem taşıyan glutasyon sentaz ile PEP (fosfoenol pirivat) karboksilaz enzimlerinin aktiviteleri için magnezyum önemlidir. Ayrıca ATP oluşumunda görev yapan enzimlerin aktive olmaları içinde magnezyuma gereksinim vardır. Yine fotosentezin karanlık tepkimelerinde önemli rolü olan RiDP (Ribiloz difosfat) karboksilaz enziminin aktivitesi magnezyuma bağlıdır.

Bitkilerde karbonhidratların (nişasta ve şekerlerin) birikimi magnezyum noksanlığının tipik bir belirtisidir. Bu olgu magnezyum noksanlığında floem iletim borularına karbonhidratların yüklenmesindeki azalma ile ilişkilidir. Ayrıca magnezyum noksanlığı görülen bitki yapraklarında ışığa karşı aşırı duyarlılık oluşmakta ve ışık intensitesine bağlı olarak kloroz ve nekroz belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Magnezyum Eksiklik Belirtileri

Şiddeti arttıkca, belirtiler potasyum noksanlığı ile ilgili olan yaprak kenarı yanıklığına benzeyebilir. Daha çok özelliği yaprağın ana yaprak damarının tabanına doğru yavaş yavaş damarlar arasında gelişerek ve balık kılçığı gibi bir görüntü vererrek terminal sürgünlerin yaşlı yaprakların yeşil renginin solgunlaşmasıdır. Armutlarda damarlar arası bölgelerde kloroz etkisi gösteren şeritlerle sarılmış koyu ve morumsu doku adacıkları gelişmesi görülebilir. Büyüme mevsimi ilerledikce septomlar genç yapraklaradada görülmeye başlar ve yaşlı yapraklar dökülür.

m2

Magnezyum Fazlalığı

Fazla magnezyum, potasyumun alınabilirliğini sınırlar.